Vết hằn

Bên em, tay nắm thời gian
Oằn cong giấc mộng, sẽ sàng giọt trăng
Ngoài hiên mờ tỏ loằn ngoằng
Êm chăn gối mỏng, vết hằn tình xưa
         Lê Thanh Hùng
.
Chiều Vũng Môn
.
Chiều đi, lay sóng đọng tình
Vụng Môn hoang thả rập rình tiếng đêm
Lăn tăn sóng, dậy nỗi niềm
Vỡ tan ảo vọng, buông tìm bến xưa …
         Lê Thanh Hùng
.
/