src=http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/26/13/49/1345963741637414680_574_574.jpg

.

Phác họa vòng ôm ngày cũ
Tròn hình hơi ấm đã xa
Xác hoa đổ sầu ngược phố
Nào còn giữ lại cho ta
 
Dấu chân về qua dĩ vãng
Chìm trong ánh điện mờ sương
Hương thầm sót bên bến vắng
Buộc vào nỗi nhớ vấn vương
 
Nắm buồn rát màu tro lạnh
Rắc tàn ký ức gỉ hoen
Tiếng chim va miền gió lạc
Vỡ tan rơi rát đêm huyền
 
Bàn tình ca đầu hát dở
Nhắc gì kỉ niệm cũ xưa
Câu thơ bắt vần lệch nhịp
Mảnh tình chắp ghép không vừa 
                         .
                              Phan Đức Lộc

.