XIN  THƯƠNG  …

                                                                                                                  – Tặng  người

Kết

    Xin tôi dĩ vãng xa rồi

    Xin em ảo mộng nét môi nhạt nhòa

   Xin thôi kí ức mù lòa

  Xin tia nắng quái chan hòa đồi sim

Thương ai trăng vỡ sao chìm

Thương ai thân xác áo xiêm rã rời

Thương ta gan ruột bời bời

Tìm trong sử mộ một lời tri tâm

  Em đi điếng lặng hồn câm

  Em về phương ấy ta nhầm bến mơ

  Em xa hoa lá đợi chờ

  Thư sinh dáng cũ hững hờ trường xưa

                                                  TẤN  QUY