Nhớ xuân xưa oanh vàng khoe sắc

Bao xuân buồn ta nhớ sắc vàng oanh

Bước phiêu bồng trăm lối rẽ đường quanh

Chân lãng tử bỗng quay về chốn cũ

Em yêu ơi nàng xuân dường đang ngủ

Giấc nghìn thu héo rủ nghìn sau

Ta nhớ em chiều phố vắng mưa ngâu

Chân lặng bước mắt sầu ai viễn xứ

Ta nhớ em bờ môi nhiều tư lự 

Cho ta về ôm trọn mối tương tư

* Xuân viễn xứ