Bài Hát với dòng sông Ba, lời: Trần Huyền Nhung, Ca sĩ: Tố My.

.

.