Lâu nay, Triệu Lam Châu được mọi người biết đến trên lĩnh vực văn học. Nay, ông tiếp tục mở rộng địa bàn canh tác sang lĩnh vực âm nhạc. Tapchisongba.com xin xin giới thiệu hai tác phẩm âm nhạc mới nhất của ông.

.

Chơi thuyền trên vịnh Hạ Long

Nhớ núi