Triệu Lam Châu vốn là kỹ sư địa chất, sau khi tốt nghiệp Đại học ở Liên Xô, ông về Việt Nam tham gia nhiều công trình địa chất, có dịp đi nhiều nơi trong cả nước. Ông là người Tày gốc Cao Bằng nhưng chọn Phú Yên làm quê hương thứ hai. Hiện nay, ông công tác ở trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, vừa dạy vừa làm thơ và dịch thuật. Tapchisongba.com xin giới thiệu cùng độc giả một số băng video về Triệu Lam Châu.