Lê Kim Tuân là người con đất Phú, hiện đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Vừa rồi, anh đã gửi đến cho BBT bài hát: Sông Ba trong tôi do anh sáng tác. Xin giới thiệu cùng bạn đọc

/

Địa chỉ tác giả : lekimtuan.py@gmail.com