Chiều ngày 12 / 8 / 2014, tại cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn, diễn ra lễ bảo vệ đề tài khoa học cấp Trường của sinh viên Đào Quốc Việt, lớp Ngữ văn khóa 10. Tên đề tài: Văn hóa Sài Gòn qua tạp bút của Vương Hồng Sểnh. Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hiền. Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Hà Minh Châu (chủ tịch), TS. Nguyễn Đăng Khánh (phản biện 1), TS. Nguyễn Kim Ngân (phản biện 2), Ths. Huỳnh Thống Nhất (ủy viên), Ths. Tô Hà Tường Vân (thư ký).

Công trình của Đào Quốc Việt đã góp thêm một tiếng nói khẳng định vai trò to lớn của Vương Hồng Sểnh trong việc nghiên cứu văn hóa Nam Bộ. Vương Hồng Sểnh không chỉ nổi tiếng là một nhà sưu tầm cổ vật mà còn là một nhà văn tài hoa, nhất là trong thể loại ký. Những trang viết của ông đã giúp bạn đọc hiểu thêm những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của Sài Gòn một thời. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những nỗ lực nghiên cứu của sinh viên, khẳng định đây là công trình mới mẻ, có ý nghĩa thực tiễn và có thể phát triển thành luận văn sau đại học.

Bài và ảnh: Ngọc Hiền
/
Sinh viên Đào Quốc Việt trình bày tóm tắt công trình của mình
/
Các thành viên hội đồng đọc nhận xét
/
Chủ nhiệm đề tài chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng nghiệm thu
/
.